Jak sprawdzić zdolność kredytową? | Czym jest zdolność kredytowa?

Jak sprawdzić zdolność kredytową?

Warto mieć świadomość, że nie ma praktycznie żadnego znaczenie czy dana osoba ma w planach zakup mieszkania czy potrzebuje pożyczki na wakacje ze swoją rodziną.

Rekomendowane jest jeszcze przed złożeniem wniosku sprawdzenie swojej zdolności kredytowej. W ten prosty sposób możliwe będzie zweryfikowanie maksymalnej kwoty o jaką można będzie się ubiegać. Jak sprawdzić zdolność kredytową?

Czy sprawdzanie zdolności kredytowej zawsze jest konieczne?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że zdolność kredytowa w najprostszym możliwym ujęciu jest zdolnością danej osoby do spłacenia w danym czasie pożyczonej kwoty razem z naliczonymi odsetkami. Godny uwagi jest fakt, że jej ocena ma bardzo istotne znaczenie dla banków.

Wspomniane instytucje finansowe jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji chcą ograniczyć do absolutnego minimum swoje ryzyko, a także upewnić się, że dana osoba będzie regularnie spłacała długi. Można zaobserwować, że z roku na rok coraz więcej osób planujących wziąć pożyczkę zastanawia się jak sprawdzić zdolność kredytową.

W tym przypadku weryfikacja jest jednak znacznie bardziej uproszczona. Z kolei procesowanie wniosku może trwać zaledwie kilka minut. 

Jak wygląda weryfikacja zdolności kredytowej przez bank?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że proces weryfikacji omawianej zdolności kredytowej jest nie tylko stosunkowo długi, ale również uwzględnia różne aspekty. Warto również wiedzieć, że bardzo szczegółowa analiza będzie dzieliła się przede wszystkim na część ilościową, a także jakościową.

Pierwsza będzie polegała na bardzo dokładnym skontrolowaniu sytuacji finansowej, a także porównaniu przychodów z wydatkami. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że praktycznie każda instytucja finansowa ma możliwość ocenienia zdolności kredytowej według indywidualnych wytycznych. W zdecydowanej większości przypadków najbardziej istotne są następujące aspekty:

– wysokość miesięcznych kosztów utrzymania

– wysokość uzyskiwanych dochodów, a także ich systematyczność

– aktualnie spłacane zadłużenie

Z kolei wymieniona analiza jakościowa w największym możliwym uproszczeniu będzie polegała na bardzo dokładnym zweryfikowaniu przez instytucję finansową czynników, które mogą oddziaływać na to w jaki sposób dana osoba będzie wywiązywała się ze spłat.

Należy do nich zaliczyć przede wszystkim sytuację zawodową (czyli wykonywany zawód, zajmowane stanowisko i staż pracy), wiek danej osoby, ilość osób na utrzymaniu w gospodarstwie domowym, stan cywilny czy historię kredytową.