Usługi bankowe, związane z kredytem oraz rachunkiem gotówkowym. - TRUST.ORG.PL

Usługi bankowe, związane z kredytem oraz rachunkiem gotówkowym.

KREDYT GOTÓWKOWY, A KAPITAŁ OBROTOWY.

Kredyt gotówkowy to rodzaj pożyczki krótkoterminowej, udzielonej klientom, którzy potrzebują wsparcia finansowego. Banki udzielają tego rodzaju finansowania dopiero, gdy konto posiada wymagane zabezpieczenie w postaci zaplecza, którym z reguły jest umowa kredytowa lub inny rodzaj umowy prawnej. Kredyt gotówkowy określony jest przez górny, maksymalny limit, dzięki czemu udostępniane przez bank środki, możemy wybierać w sposób ciągły i bezterminowy. Co to oznacza? Korzystamy z dostępnej kwoty do momentu jej wyczerpania, jeśli umowa określa to w ten właśnie sposób.

Najważniejszą cechą kredytu gotówkowego jest to, że całości środków wypłacana jest w gotówce. By z niej skorzystać, najczęściej niezbędnym środkiem do tego jest karta bankomatowa. Możemy także, udać się samodzielnie do okienka bankowego i poprosić o wypłacenie dostępnych środków, osobę obsługującą tzw. wypłaty.

Ciekawe zastosowanie wprowadziły banki w Indiach, które oferują firmom rachunki z kredytem gotówkowym, w celu sfinansowania zapotrzebowania przedsiębiorstw na kapitał obrotowy. Czym jest i co możemy uznać za kapitał obrotowy? W ujęciu rozliczeniowo-bilansowym, jest to nadwyżka aktywów nad pasywami bieżącymi. Nauki ekonomiczne, inaczej określają kapitał obrotowy jako rodzaj kapitału pracującego (procentowy). Duże przedsiębiorstwa oraz małe firmy, przeznaczają wydatki związane z kapitałem obrotowym na inwestycje oraz pozyskane w ten sposób nakłady, na zakup surowców nie stanowiących rodzaju tzw. środka trwałego.

RACHUNEK GOTÓWKOWY

– RACHUNEK BIEŻĄCY UDZIELONEGO PRZEZ BANK KREDYTU.

Rachunek gotówkowy, jest podobny w swoim funkcjonowaniu do rachunków bieżących. Jednak zasadnicza różnica między nimi, polega głownie na tym, że rachunek gotówkowy, wyposażony jest dodatkowo w debet, o którym była mowa przy okazji omówienia sposobu funkcjonowania kredytu gotówkowego. Zwykłe rachunki bieżące, są wyposażone w tą usługę niezbyt często, dlatego banki nie muszą udostępniać rachunku gotówkowego osobom indywidualnym. Szczególnie tym, które nie zdecydowały się na pożyczkę gotówkową. Korzystanie z usług łączonych, może nas zdać na większą liczbę kosztów, ale przynieść również sporo korzyści, zatem zarówno kredyt gotówkowy jak i rachunek, który jest nam udostępniony przez bank może być bardzo opłacalny jako rodzaj benefitu przynoszącego bezpośrednie zyski.

Zakres debetu, jest ograniczony do przyznanego przez bank limitu. Funkcję tą, można wyliczyć w oparciu o ocenę maksymalnego zapotrzebowania na kapitał obrotowy organizacji/banku/instytucji finansowej, odejmując od niej marżę związaną z kosztami pożyczki gotówkowej. Koszty marży zawsze pokrywa kredytobiorca.