Refinansowanie - co to jest w prostych słowach - TRUST.ORG.PL

Refinansowanie – co to jest w prostych słowach

Refinansowanie – co to jest w prostych słowach

Refinansowanie to zaciągnięcie nowego kredytu w celu spłacenia istniejącego kredytu. Refinansowanie pozwala kredytobiorcy na poprawę sytuacji kredytowej: uzyskanie lepszego oprocentowania, wydłużenie okresu spłaty i zmniejszenie miesięcznej spłaty. Ponadto, refinansowanie pozwala na połączenie dwóch lub trzech kredytów w jeden, co w praktyce oznacza spłatę długów, takich jak zadłużenie na kartach kredytowych, za pomocą nowego kredytu.

Po zawarciu umowy sporządzany jest nowy harmonogram spłat i następuje wcześniejsza spłata pierwotnego zadłużenia. Refinansowanie otwiera nowy kredyt, a zatem tworzy nowe zobowiązania.

Refinansowanie możesz wykonać w banku, w którym zaciągnąłeś pierwszy kredyt lub w dowolnym innym banku. Długi organizacji mikrofinansowych nie mogą być spłacane w ten sposób.

Cele refinansowania

Przy refinansowaniu pieniądze nie są przekazywane kredytobiorcy, ale są natychmiast wykorzystywane do spłaty zadłużenia, w tym kapitału i odsetek od kredytu w momencie zamknięcia umowy. Nie można ich wydać na zakupy.

Główne cele:

 • poprawa warunków spłaty;
 • przedłużenie okresu spłaty;
 • w celu zmniejszenia miesięcznego obciążenia;
 • zapobieganie wzrostowi zadłużenia.

Refinansowanie jest wykorzystywane do zamknięcia długów z tytułu kredytów konsumpcyjnych i celowych, jak również długów z tytułu kart kredytowych.

Dlaczego banki obniżają poziom stóp procentowych

Refinansowanie zmniejsza obciążenie finansowe kredytobiorcy. W sytuacji, gdy klient nie radzi sobie z płatnościami, bank może stracić więcej: sprzedaż zabezpieczenia trwa długo, a w przypadku upadłości osoby fizycznej, pozostała kwota dzielona jest pomiędzy wszystkich wierzycieli. Jeśli jednak zostaną zaproponowane korzystniejsze warunki, klient spłaci dług, a bank osiągnie szacunkowy zysk.

Ponadto, refinansując kredyty osób trzecich, bank zyskuje nowego klienta. Oprócz spłacania odsetek od kredytu, kredytobiorca będzie płacił ubezpieczenie, będzie mógł przenieść swoje konta i depozyty do nowego banku, otworzyć karty kredytowe i debetowe oraz otworzyć nowy kredyt w przyszłości. Mówiąc prościej – przyniesie bankowi dochód.

Które kredyty są refinansowane

Można refinansować kredyty hipoteczne, kredyty konsumpcyjne, kredyty samochodowe i zadłużenie na kartach kredytowych. Jeśli przeciwko kredytobiorcy toczy się postępowanie windykacyjne, bank nie zgodzi się na refinansowanie. Ponadto niektóre instytucje pożyczkowe nie przeznaczą środków na spłatę pożyczek uzyskanych od instytucji mikrofinansowych, które działają bez licencji bankowej.

Inne rzeczy do zapamiętania dotyczące refinansowania

 • Całkowita kwota pożyczonych środków może zostać zwiększona.
 • Wraz z zawarciem nowej umowy termin spłaty może wzrosnąć o rok lub dwa lata, co jeszcze bardziej zmniejszy miesięczne obciążenie.
 • Refinansowanie konsoliduje aktywa finansowe. Mówiąc najprościej, pożyczkobiorca dokonuje jednej płatności do jednego banku, a nie kilku do różnych.
 • Każdy rodzaj pożyczki ma swój własny minimalny próg korzystnej obniżki oprocentowania. Na przykład w przypadku kredytu hipotecznego spadek o mniej niż 1% jest niepraktyczny ze względu na trudności z papierkową robotą.
 • Możesz zmienić walutę pożyczki.
 • Wiele banków oferuje naliczanie spłat za kredyty refinansowane przez internet.
 • O pomoc w refinansowaniu kredytów hipotecznych można zwrócić się do pośredników kredytowych, którzy za określoną opłatą dobiorą odpowiedni bank i pomogą sporządzić dokumenty.