3 kwestie od jakich będzie zależeć czy dostaniemy pożyczkę - TRUST.ORG.PL

3 kwestie od jakich będzie zależeć czy dostaniemy pożyczkę

Nim instytucja finansowa zaakceptuje Twój wniosek o pożyczkę obliczy zdolność pożyczkową. Co to takiego ta zdolność kredytowa? Ogólnie jest to Twoja szansa do spłacenia wziętego zobowiązania, to jest możliwość odprowadzania miesięcznych rat.

Sposób liczenia wielkości raty, którą będziemy w stanie płacić różni się znacząco w poszczególnych instytucjach finansowych. Fakt ten ma spore znaczenie dla optymalnej wielkości kredytu, o jaki możemy się starać.

W maksymalnym uproszczeniu można zgodzić się, że instytucja finansowa zestawia nasze miesięczne dochody, odejmuje od nich wysokość innych rat oraz wysokość kosztów utrzymania (wydatki konsumpcyjne, mieszkaniowe, na samochód). Pozostała suma musi starczać na spłatę raty kredytu. Faktycznie instytucje finansowe przyjmują różne formuły szacowania wąsko pojętej zdolności płatniczej i stosują różne założenia oraz zbiory uwzględnianych w ustaleniach zmiennych.

Wnikliwość oceny zdolności płatniczej konsumenta zależy od rzędu czynników.

O tym jak uważnie przyglądać się nam będzie bank przesądza m.in.:

Historia kooperacji klient-kredytodawca. Starając się o pożyczkę w banku, gdzie mamy RACHUNEK ROZLICZENIOWY, czynne karty płatnicze lub w jakim przedtem otrzymaliśmy i prawidłowo spłacaliśmy wierzytelność możemy oczekiwać nie tylko na prędką i mniej skrupulatną procedurę weryfikacji zdolności płatniczej, ale także na lepsze warunki cenowe (niskie oprocentowanie, rezygnację z niektórych opłat). Z tych względów warto w pierwszej kolei zorientować się w ofercie naszego banku. Ulgowe traktowanie nie jest jednak naszym niezbywalnym przywilejem, instytucja finansowa może potraktować nas jak każdego innego klienta, w szczególności gdy w gręwchodzi kredyt długoterminowy o znacznej wysokości.

Kwota zobowiązania i okres kredytowania. Im mniejsza jest kwota zobowiązania i krótszy okres kredytowania, tym mniej szczegółowa może być procedura badania zdolności płatniczej. W szczególnych przypadkach (m.in. krótkoterminowe pożyczki gotówkowe) może się ona ograniczać np. jedynie do sprawdzenia historii wnioskodawcy w Biurze Informacji Kredytowej.

Udostępniane poręczenia. Im bardziej wartościowe i płynne poręczenia jest w
stanie przedłożyć klient, tym mniej detaliczna może być ocena zdolności płatniczej. W
pewnych sytuacjach (np. wydanie karty płatniczej zabezpieczonej blokadą środków na
koncie lokaty terminowej) sam fakt przedstawienia poręczenia pozwala właściwie
odrzucić inne etapy przygotowania do ratyfikowania umowy finansowej.
Rodzaj produktu pożyczkowego. Zacięta walka tocząca się na niektórych segmentach
rynku bankowości doprowadziła do rozluźnienia metod obliczania zdolności
płatniczej w przypadku np. kart bankowych czy kredytów gotówkowych. Przykładem
może być alternatywa przenoszenia kart bankowych z innych banków przy jednoczesnym
braku egzekwowania potrzeby rezygnacji ze starych kart – tym samym niektóre instytucje finansowe udzielają kredytów zaledwie na bazie jednej przesłanki historii spłaty zobowiązania w
innym banku.