Od czego zależą szanse na uzyskanie kredytu konsolidacyjnego?

Od czego zależą szanse na uzyskanie kredytu konsolidacyjnego?

Wiele osób, które podjęły się samodzielnego pozyskania kredytu konsolidacyjnego, ostatecznie spotkały się z odmową ze strony banku (lub banków, jeśli składano wnioski do wielu miejsc). Niekiedy może nam się wydawać, że kredyt na pewno dostaniemy, a później decyzja banku nas zaskoczy. Warto w związku z tym wiedzieć, od czego zależą szanse na uzyskanie kredytu konsolidacyjnego.

Zdolność kredytowa jest podstawą

Każdy bank przed wydaniem decyzji o przyznaniu kredytu (bądź odmowie jego przyznania) w pierwszej kolejności dokona rzetelnej weryfikacji zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy.

Jest to niezbędne, aby sprawdzić, czy daną osobę rzeczywiście stać na kredyt i w związku z tym czy będzie go spłacać w terminie. Zdolność kredytową każdy bank oblicza według swoich własnych algorytmów, natomiast zawsze zwraca się uwagę na w dużej mierze te same czynniki. Do elementów, które są brane pod uwagę przy obliczaniu zdolności kredytowej, należą:

  • dochody
  • forma zatrudnienia
  • ilość zobowiązań bankowych i pozabankowych
  • wysokość zadłużenia
  • osoby posiadana na utrzymaniu.

Im wyższa zdolność kredytowa, tym większe szanse na uzyskanie kredytu. Jak łatwo się domyślić, bank będzie wymagał bardzo wysokiej zdolności kredytowej przy na przykład dużym kredycie hipotecznym, a może być nieco mniej surowy przy kredycie gotówkowym na niewielką kwotę. Niewystarczająca zdolność kredytowa jest jedną z najczęstszych przyczyn odrzucenia wniosku o kredyt.

Jeśli chcesz mieć pewność, że próba pozyskania kredytu konsolidacyjnego zakończy się sukcesem, dobrym pomysłem jest zwrócenie się o pomoc do wykwalifikowanego pośrednika kredytowego, którego można znaleźć tutaj: https://splatakredytow.pl/kredyt-konsolidacyjny-na-144-miesiace/. Z uwagi na swoją doskonałą znajomość polskiego rynku kredytowego, będzie on wiedział, w którym banku z największym prawdopodobieństwem uda się uzyskać kredyt.

Historia kredytowa również ma znaczenie

Banki zawsze zwracają uwagę również na historię kredytową, a konkretnie na dane zawarte w BIK-u, oraz to, czy dana osoba znajduje się na którejś z list dłużników. Pozwala im to sprawdzić, czy dany potencjalny kredytobiorca jest rzetelny i godny zaufania. Ktoś, kto w przeszłości miał problem z terminową spłatą zobowiązań, może mieć problem z otrzymaniem kolejnego kredytu, bank bowiem założy, że również w tym przypadku będzie się on spóźniał z ratami.

Uzyskanie pozytywnej decyzji w takiej sytuacji będzie bardzo trudne i z całą pewnością będzie trzeba się skontaktować ze wspomnianym już pośrednikiem kredytowym, dostępnym pod adresem https://splatakredytow.pl/kredyt-konsolidacyjny-na-144-miesiace/.