Gdzie na świecie żyją najbogatsi ludzie?

Gdzie na świecie żyją najbogatsi ludzie?

Na świecie istnieje prawie 200 niepodległych państw, które charakteryzują się dużym zróżnicowaniem pod względem zamożności ich obywateli. Jednym z najlepszych wskaźników obrazujących skalę społecznych nierówności jest PKB per capita liczony z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej. Ukazuje on w pewnym przybliżeniu, w których krajach na świecie żyją ludzie, którzy mogą pozwolić sobie na największe luksusy.

Parę słów o wskaźniku
PKB – produkt krajowy brutto to suma wszystkich wytworzonych dóbr i świadczonych usług na terenie konkretnego państwa. Liczba ta prezentuje więc całą wielkość analizowanej gospodarki. Ażeby ten wskaźnik przełożyć na prostego człowieka, PKB należy podzielić przez wszystkich mieszkańców państwa – wówczas mamy do czynienia z PKB per capita. Ostatnim krokiem jest natomiast uwzględnienie parytetu siły nabywczej, a więc przełożenie wyników gospodarki na faktyczną wartość lokalnej waluty. Chodzi o to, aby ilość zarabianych przez obywateli pieniędzy oddać we wskaźniku, który realnie pokazuje ile mogą za zarobioną kwotę kupić dóbr.

W których krajach żyją najbogatsi ludzie?
Według PKB per capita z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej, bazując na danych opracowanych w 2020 roku przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, najbogatsi ludzie na świecie żyją w Katarze. Jest to niewielkie państwo położone na Półwyspie Arabskim, które słynie z potężnych pokładów ropy naftowej i gazu ziemnego. Właściciele potężnych rafinerii zarabiają bajeczne pieniądze na wydobyciu i dystrybucji cennego surowca do wielu innych krajów świata. Według szacunków z podanego źródła PKB na jednego mieszkańca z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej w Katarze wynosi aż 138 910 dolarów amerykańskich. Na drugim miejscu w zestawieniu znajduje się natomiast biznesowa stolica Starego Kontynentu i członek Unii Europejskiej, Luksemburg (112 045 dolarów na osobę). Trzecią lokatę okupuje natomiast miasto-państwo, Singapur (105 689 dolarów na osobę) położone w Azji Południowo-Wschodniej. Znane jest jako tamtejsze centrum handlu i wielkiego biznesu, które pomimo swoich niewielkich rozmiarów osiągnęło gigantyczne znaczenie na arenie międzynarodowej.

Które państwa na dalszych miejscach?
Czwarte miejsce zajmuje kolejne państwo europejskie i popularny cel emigracyjny bardzo wielu Polaków, a więc Irlandia (86 988 dolarów na osobę). Tzw. zielona wyspa jeszcze kilka lat temu stała na krawędzi bankructwa. Dobre zarządzanie i wiedza ekonomiczna liderów spowodowała jednak, że państwo odbiło się od dna, a następnie przeżyło prawdziwy cud gospodarczy stając się obecnie 4. najbogatszym krajem świata. Piąte miejsce zajmuje kolejne państwo azjatyckie – położone na wyspie Borneo Brunei (85 011 dolarów), szósta jest również doskonale znana Polakom, Norwegia (79 638 dolarów). Czołową dziesiątkę zamykają arabskie giganty, Zjednoczone Emiraty Arabskie (70 441 dolarów) i Kuwejt (67 891 dolarów), Szwajcaria (67 558 dolarów) oraz supermocarstwo Stany Zjednoczone, jedyne tam dużo państwo w zestawieniu tych najbogatszych (67 426 dolarów).

Gdzie jest Polska?
Polska zajmuje w podanym rankingu 41. miejsce z wynikiem 35 651 dolarów amerykańskich na jedną osobę. Jest to wynik niższy niż średni Unii Europejskiej i niższy od większości państw członkowskich tej organizacji. Polska wyprzedza obecnie Portugalię, Łotwę, Grecję, Rumunię, Chorwację i Bułgarię. Niewiele wyższe wyniki od naszego kraju osiągnęły Węgry, Estonia, Słowacja czy też Litwa. Na podstawie wskaźnika można jednak powiedzieć, że aktualnie poziom życia w państwach Europy Środkowo-Wschodniej jest stosunkowo zbliżony do siebie. Polska od wielu lat notuje niesłabnący przyrost produktu krajowego brutto.