Wniosek o kredyt | Jakie informacje sa wymagane? | Blog trust.org.pl

Wniosek o kredyt

Wniosek o kredyt

ZŁOŻENIE WNIOSKU O KREDYT

Tak jak mówiliśmy, aby rozpocząć proces udzielania kredytu potencjalny kredytobiorca musi wystąpić do banku z wnioskiem o udzielenie kredytu. Udzielenie kredytu następuje na wniosek, który musi zawierać szereg informacji. Wiadomości te są potrzebne bankowi do tego aby zdecydować czy zostanie udzielony wnioskodawcy kredyt.Ponadto wniosek to także informacja dla banka czego oczekuje klient i czy jego środki oraz zabezpieczenia są wystarczające czy też bank wystosuje inną maksymalną kwotę możliwej do uzyskania kwoty kredytu bądź stwierdzi, że nie udzieli kredytu w ogóle.

ELEMENTY WNIOSKU O KREDYT:

KWOTA I CEL KREDYTU

W szczególności wniosek o kredyt musi zawierać takie informacje jak kwota, którą chcemy pożyczyć od banku oraz na jaki cel mamy zamiar wydatkować pozyskaną kwotę środków pieniężnych.

SYTUACJA FINANSOWA POTENCJALNEGO KREDYTOBIORCY

We wniosku o kredyt musimy także zawrzeć informację o naszej sytuacji finansowej. Chodzi przede wszystkim o udzielenie informacji o naszym zatrudnieniu, tj. w oparciu o jaką umowę jesteśmy zatrudnieni, bądź czy w ogóle pracujemy. Jeśli pracujemy mamy także obowiązek przedstawić nasze zarobki. Najczęściej występujemy do pracodawcy z wnioskiem ( każdy bank ma swój wzór) o potwierdzenie naszych zarobków z ostatnich 3 lub 6 miesięcy a nawet do 1 roku. W przypadku banku, w którym mamy już konto i wynagrodzenie wpływa właśnie na to konto wystarczający może być wyciąg z konta, do którego bank będzie miał dostęp. Im wyższa kwota kredytu, o który chcemy się ubiegać tym te informacje są bardziej szczegółowe i rzetelniej weryfikowane. O ile w przypadku 1 czy 2 tys. zł kredytu wyciąg z konta będzie wystarczający o tyle w przypadku kwot opiewających na kilkadziesiąt czy kilkaset tys. zł bank z pewnością będzie od nas wymagał przedstawienia umowy o pracę wraz z potwierdzeniem naszych zarobków przez pracodawcę. Poza rodzajem umowy istotne jest także jej okres. Oczywiście najlepiej gdy umowa o pracę zawarta jest na czas nieokreślony.

WYSOKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Ponadto, musimy wskazać także nasze aktualne zadłużenie. Chodzi w tym przypadku przede wszystkim o inne kredyty oraz pożyczki. Ważna jest także nasza comiesięczna kwota stałych wydatków ogółem. A zatem nie tylko raty innych kredytów i pożyczek, a także inne zobowiązania typu opłaty za mieszkanie. Dzięki temu możliwe będzie stwierdzenie czy będziemy mieć z czego spłacać kredyt. Może okazać się bowiem, że mimo wysokich zarobków mamy takie wydatki (opaty plus wcześniejsze kredyty i pożyczki), że bank stwierdzi, iż kolejna rata kredytu z pewnością przekroczy nasze możliwości.

OKRES KREDYTOWANIA I TERMINY SPŁATY

Wniosek o kredyt powinien także określać okres kredytowania i terminy spłaty.  Bank może bądź nie, zgodzić się na naszą propozycję. Jednak ze względu na to, że to my wnioskujemy o kredyt, my przedstawiamy swoje potrzeby.

ZABEZPIECZENIE KREDYTU

Wnioskując o udzielenie kredytu wskazujemy także jaką formę zabezpieczenia kredytu chcielibyśmy wybrać.

 

Dodaj komentarz