Jak wygląda umowa kredytu | Na co zwrócić uwagę ? | Trust Blog

Umowa kredytu

Umowa kredytu

KREDYT

Kredyt to oddanie do dyspozycji kredytobiorcy określonej kwoty środków pieniężnych. Kredytu może nam udzielić tylko i wyłącznie bank lub SKOK, wszelkie inne podmioty oferujące nam przekazanie środków pieniężnych w użytkowanie, mogą udzielić nam pożyczki, a nie kredytu.

UMOWA KREDYTU

Kredyt jest umową czyli oświadczeniem woli stron umowy. Poprzez umowę kredytu bank oddaje do dyspozycji kredytobiorcy pieniądze. Okres kredytowania, kwotę oraz cel, na który zostaną wydatkowane środki przekazane do dyspozycji kredytobiorcy określa umowa kredytu. Poprzez zawarcie umowy kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania środków pieniężnych zgodnie z celem określonym w umowie. Ponadto, kredytobiorca podpisując umowę zgadza się także spłacać kredyt w określonych w umowie terminach wraz z odsetkami oraz pokrycia wszelkich kosztów kredytu, które również określa umowa.

JAK WYGLĄDA UMOWA KREDYTU

Umowa kredytu ma formę pisemną. Oznacza to, że powinna być zawarta na piśmie i jest uznana za obowiązującą i wiążącą strony w momencie jej podpisania.

Umowa kredytu powinna określać w szczególności:

STRONY UMOWY KREDYTU – kredyt bankowy jak sama nazwa wskazuje jest operacją bankową. Kredytu może nam więc udzielić wyłącznie bank bądź SKOK. Tylko te dwie instytucje zgodnie z polskim prawem mogą gromadzić pieniądze innych osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych. Drugą stroną umowy kredytu jest kredytobiorca, czyli osobą pożyczająca pieniądze.

KWOTĘ KREDYTU – umowa kredytu w swoich postanowieniach musi określać kwotę środków pieniężnych jakie bank oddaje w użytkowanie kredytobiorcy.

WALUTA KREDYTU – umowa kredytu określa walutę oddanych do dyspozycji środków pieniężnych. Pożyczając pieniądze w obcej walucie np. 10tys. franków mamy w dalszym ciągu do oddania 10tys. franków (plus odsetki oraz koszty kredytu). Nie ma dla banku znaczenia czy kurs franka spada czy wzrasta w dalszym ciągu musimy oddać tyle samo mimo, że po przeliczeniu na polskie złote kwota kredytu może się zmienić.

CEL – umowa kredytu musi określać cel, na który został udzielony kredyt. Może to być np. zakup mieszkania czy kupno samochodu.

ZASADY I TERMINY SPŁATY – kredyt udzielany jest na konkretnych zasadach, które muszą być określone w treści umowy kredytu. Muszą zatem zostać określone kwoty rat kredytu oraz harmonogram spłat.

WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA – wysokość oprocentowania kredytu bankowego zależy od banku. Prawo reguluje jednak maksymalną wysokość oprocentowania.

ZABEZPIECZENIE KREDYTU – umowa kredytu określa także sposób zabezpieczenia w przypadku, gdy kredytobiorca nie wywiązuje się z umowy i nie spłaca kredytu. W zależności od rodzaju kredytu może to być np. hipoteka.

UPRAWNIENIA KONTROLNE BANKU – w umowie kredytu zostają także szczegółowo określone uprawnienia jakie posiada bank w zakresie kontroli wykorzystania i spłaty kredytu.

PRZEKAZANIE ŚRODKÓW – określony zostaje także czas i forma przekazania kredytowanych pieniędzy.

KOSZTY KREDYTU – umowa kredytu określa poza kwotą kredytu i jego oprocentowaniem kwotę pozostałych kosztów kredytu takie jak pieniądze za obsługę kredytu przez bank czy ubezpieczenie.

Wpis przy pomocy: https://habzafinanse.com.pl/

Dodaj komentarz