Restrukturyzacja kredytu – co to jest?

Restrukturyzacja kredytu – co to jest?

Spłata kredytu to problem przy nagłym ograniczeniu dochodów, czy po zetknięciu z innymi życiowymi problemami. Na pomoc przychodzą kredytobiorcy narzędzia restrukturyzacyjne. Banki detaliczne i firmy pożyczkowe interesują się priorytetowo restrukturyzacją kredytową, a nie wycofaniem z umowy, bo to pociąga za sobą ograniczenie lub utratę zysków.

Restrukturyzacja kredytowa to zmiana warunków spłaty zadłużenia na takie, aby dopasowały się do aktualnej sytuacji ekonomicznej kredytobiorcy. Najczęściej restrukturyzacja kredytowa zamyka się w ramach banku, w którym mamy kredyt i polega na wydłużeniu okresu kredytowania, a tym samym zmniejszeniu wysokości miesięcznej raty. Z restrukturyzacji możemy skorzystać także jeśli chcemy skrócić okres kredytowania, czyli szybciej spłacić nasze zobowiązania, co z kolei związane jest ze zwiększeniem wysokości comiesięcznej raty. Jednakże zmiana warunków kredytowania nie zamyka się tylko i wyłącznie w ramach placówki, w której zaciągnęliśmy zobowiązanie.

Najpopularniejsze narzędzia restrukturyzacyjne

Restrukturyzacja kredytowa składa się z kilku ciekawych narzędzi, a mianowicie konsolidacji, refinansowania, ogłoszenia upadłości konsumenckiej, podpisania aneksu do dotychczasowej umowy, wniesienia dodatkowych zabezpieczeń.

Czym jest konsolidacja?

Konsolidacja kredytów przydaje się, kiedy posiadasz wiele pożyczek krótkoterminowych, a przez to narażasz się na zbędne opłaty za przelewy. Do tego dochodzi niższe i wyższe oprocentowanie długów. Konsolidacja uśrednia oprocentowanie dotychczas pozyskiwanych kredytów i gwarantuje możliwie najniższą ratę miesięczną. Haczyk w konsolidacji? To wydłużenie okresu kredytowania, które pociąga za sobą nieco większe koszty całkowitej spłaty.

Kilka słów o refinansowaniu

Refinansowanie kredytu to kolejna metoda restrukturyzacji. Jak działa? Można powiedzieć, że w refinansowaniu chodzi o zastąpienie drogiego zobowiązania tańszym. To możliwe, ponieważ wiele instytucji finansowych stara się przejmować od konkurencji klientów z pozytywną zdolnością kredytową. Refinansowaniu kredytu sprawdza się szczególnie przy dużych kwotach obciążenia, przy kredytach hipotecznych zaciąganych w okresie wysokich stóp procentowych.

Ostateczne rozwiązanie dla kredytobiorcy z trudnościach finansowych

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to ostateczna metoda, która wyklucza de facto kredytobiorcę z pozyskiwania kolejnych zobowiązań. W ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dochodzi do określenia krótszego planu spłaty i do anulowania zaległości, w tym karnych odsetek. Prawo ciągle zmienia się na korzyść kredytobiorców. Ogłoszenie upadłości było dotychczas możliwe tylko po stwierdzeniu losowej, bardzo kryzysowej sytuacji. Obecnie panują bardziej liberalne warunki restrukturyzacji.

Kiedy warto podjąć kroki do restrukturyzacji zadłużenia?

Na pewno nie w ostatniej chwili, ponieważ przy nagłym pogorszeniu zdolności kredytowej bank zgodnie z procedurami wewnętrznymi i prawnymi wycofuje się z ryzykownych umów. Mówią o tym pośrednio rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego i wytyczne Prawa Bankowego. Banki nie mogą podejmować nadmiernego ryzyka w obsłudze klientów (kredytobiorców), ponieważ to instytucje zaufania publicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.