Pośrednik kredytowy Trójmiasto - Jak otrzymać kredyt hipoteczny

Pośrednik kredytowy Trójmiasto (pomorskie) – Jak otrzymać kredyt hipoteczny

Pośrednik kredytowy Trójmiasto (pomorskie) – Jak otrzymać kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to zapewne jeden z najbardziej znanych w Polsce typów kredytu, zaraz obok kredytu gotówkowego i samochodowego. Jest to zobowiązanie celowe, zaciągane na poczet zakupu lub budowy nieruchomości bądź jej remontu. Charakteryzuje się wysoką maksymalną kwotą i długim okresem spłaty, ale także specjalnymi procedurami i wymaganiami stawianymi potencjalnym kredytobiorcom.

W takim razie, jakie warunki trzeba spełnić, aby móc otrzymać kredyt hipoteczny? Jak wygląda proces jego pozyskiwania? Na te pytania postaramy się jak najbardziej dokładnie odpowiedzieć poniżej.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać kredyt hipoteczny?

Dokładne warunki stawiane kredytobiorcom zależą od takich czynników, jak aktualne procedury przyjęte przez dany bank, a także wysokość kredytu i rodzaj oferty (np. czy jest ona dedykowana wszystkim, czy tylko klientom). Można jednak wyróżnić kilka podstawowych warunków, które przewijają się najczęściej we wszystkich instytucjach finansowych.

Przede wszystkim osoby chcące zaciągnąć kredyt muszą legitymować się odpowiednią zdolnością kredytową. Zdolność kredytową wylicza się m.in. na podstawie dochodów, kosztów utrzymania i aktualnych zobowiązań. Jest ona miarą tego, czy dany klient będzie prawdopodobnie w stanie w terminie spłacać raty, czy też nie.

Bank zweryfikuje także historię kredytową wnioskującego, a więc to, czy spłacał on swoje dotychczasowe zobowiązania w terminie. Posiadanie negatywnej historii kredytowej znacznie obniża szansę na pozytywną decyzję kredytową. Brak jakiejkolwiek historii kredytowej (typowy dla młodych ludzi, którzy wcześniej nie mieli chęci czy okazji zaciągać jakichkolwiek zobowiązań) nie wyklucza uzyskania kredytu, ale też nie jest mile widziany, jako że w takiej sytuacji wnioskujący i jego rzetelność są dla banku zagadką.

Dodatkowym wymaganiem w przypadku kredytów hipotecznych jest wniesienie wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% (a obecnie często nawet co najmniej 20 lub 30%) wartości nieruchomości. Środki na wkład własny mogą zostać uzyskane z różnych źródeł (oszczędności, darowizna od bliskich) – z wyłączeniem innych kredytów i pożyczek.

Jak wygląda proces pozyskiwania kredytu hipotecznego?

Proces pozyskiwania kredytu hipotecznego jest najkrótszy i najszybszy, jeśli uczestniczy w nim pośrednik kredytowy. To ekspert, który przejmie na siebie lwią część zadań związanych z kredytem, takich jak analiza sytuacji finansowej, porównanie ofert w różnych bankach i załatwienie pewnych formalności (np. przygotowanie wniosku kredytowego).

Kredyt hipoteczny jest bardziej złożony niż chociażby kredyt gotówkowy – wymaga między innymi wykonania profesjonalnej wyceny nieruchomości, na zakup której zobowiązanie jest zaciągane. Tym bardziej nieocenione jest wsparcie wykwalifikowanego eksperta, który przeprowadzi klientów krok po kroku przez kolejne etapy i zadba o to, aby nie zostały popełnione jakiekolwiek błędy.

Dodaj komentarz