Po co wyceniać instrumenty finansowe?

Po co wyceniać instrumenty finansowe?

Wraz z upływem lat coraz więcej polskich przedsiębiorców interesuje się tematem instrumentów finansowych, edukuje się w tym zakresie i zaczyna na tym polu działać. W pewnym momencie może przyjść taki czas, kiedy instrumenty finansowe będzie trzeba wycenić.

Tylko po co wyceniać instrumenty finansowe? W jakich sytuacjach będzie to konieczne, kto powinien dokonać wyceny i jak jest ona przeprowadzana?

Odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone poniżej.

Czym są instrumenty finansowe?

Kwestię instrumentów finansowych w Polsce reguluje ustawa o rachunkowości, która porusza ten temat tylko przelotnie, a także szczegółowe rozporządzenie Ministra Finansów, które dotyczy konkretnie zasad uznawania, metod wyceny i zakresu ujawniania instrumentów finansowych.

Ustawa definiuje instrumenty finansowe jako kontrakt, w ramach którego u jednej strony powstają aktywa finansowe, a u drugiej zobowiązanie finansowe albo instrument kapitałowy, jednak tylko pod warunkiem, że kontrakt ten będzie miał jednoznaczne skutki gospodarcze. Instrumentami finansowymi nie są na przykład umowy połączenia spółek czy rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ale są nimi między innymi akcje, obligacje oraz prawa poboru.

Kiedy przyda się wycena instrumentów finansowych?

Odpowiedzi na pytanie, po co wyceniać instrumenty finansowe, jest kilka. Profesjonalna wycena instrumentów finansowych przyda się między innymi w sytuacji, kiedy będziemy chcieli określone instrumenty sprzedać lub zakupić. Z oczywistych względów warto w takiej sytuacji wiedzieć, ile dany instrument jest rzeczywiście warty. Wycena jest także użyteczna, jeśli będziemy chcieli ocenić poziom ryzyka związany z danymi instrumentami. Znajomość poziomu ryzyka jest kluczowa dla każdego inwestora, ponieważ pozwala podejmować rozsądne, zgodne z przyjętą strategią inwestycyjną decyzje.

To jednak nie wszystko. Wycena instrumentów finansowych bywa również niezbędna do sporządzenia rzetelnego, zgodnego z prawdą i obowiązującym prawem sprawozdania finansowego. Braki, błędy czy niedopatrzenia w tym zakresie mogą być źródłem licznych problemów i poważnych konsekwencji finansowych.

Można zamówić profesjonalną wycenę między innymi takich instrumentów finansowych, jak:

  • weksle
  • prawa poboru
  • certyfikaty inwestycyjne
  • kontrakty terminowe.

Wycenę przeprowadza się na podstawie szeregu kluczowych danych dotyczących danego instrumentu. Powinna ona zostać przeprowadzona przez eksperta, który wie, jaką metodykę przyjąć i ma w tym zakresie doświadczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.