ILE KOSZTUJE KREDYT

ILE KOSZTUJE KREDYT

KREDYT O czym mówiliśmy już wcześniej otrzymując od banku pewną kwotę środków pieniężnych nie oznacza, że będziemy musieli oddać tyle samo. Co więcej, zawierając umowę kredytu powinniśmy być w pełni świadomi, że musimy oddać więcej niż bank oddał nam do…

Read More
Jak bezpiecznie wziąć kredyt konsolidacyjny?

Jak bezpiecznie wziąć kredyt konsolidacyjny?

Podstawowe założenie kredytu konsolidacyjnego Coraz więcej osób decyduje się na kredyty konsolidacyjne (ciekawych informacji na ten temat dostarcza strona autora). Dlaczego? To bowiem świetny sposób na to, aby połączyć kilka pożyczek w jedną, która będzie charakteryzowała się mniejszą ratą. Nic…

Read More
Umowa kredytu

Umowa kredytu

KREDYT Kredyt to oddanie do dyspozycji kredytobiorcy określonej kwoty środków pieniężnych. Kredytu może nam udzielić tylko i wyłącznie bank lub SKOK, wszelkie inne podmioty oferujące nam przekazanie środków pieniężnych w użytkowanie, mogą udzielić nam pożyczki, a nie kredytu. UMOWA KREDYTU…

Read More
Etapy udzielania kredytu bankowego

Etapy udzielania kredytu bankowego

KREDYT BANKOWY Kredyt jest umową zawieraną w formie pisemnej przez strony. W związku z tym do zawarcia umowy potrzebne jest oświadczenie woli stron umowy. Czyli potocznie mówiąc, w tym przypadku, nic nie dzieje się samo, i aby doszło do podpisania…

Read More
Wniosek o kredyt

Wniosek o kredyt

ZŁOŻENIE WNIOSKU O KREDYT Tak jak mówiliśmy, aby rozpocząć proces udzielania kredytu potencjalny kredytobiorca musi wystąpić do banku z wnioskiem o udzielenie kredytu. Udzielenie kredytu następuje na wniosek, który musi zawierać szereg informacji. Wiadomości te są potrzebne bankowi do tego…

Read More
Co to jest kredyt

Co to jest kredyt

POJĘCIE KREDYTU Wzięcie kredytu to zawarcie umowy. Jedną stroną umowy jest bank, drugą kredytobiorca. Zawierając umowę kredytu po stronie banku pojawia się obowiązek przekazanie kredytobiorcy określonej kwoty środków pieniężnych. Środki te przeznaczone są na ustalony cel, który ustalony jest w…

Read More
Kredyt konsolidacyjny hipoteczny

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny

  CEL KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO Kredyt konsolidacyjny ma za zadanie pokryć nasze wcześniejsze zobowiązania finansowe. W przypadku gdy mamy wiele różnych kredytów możemy postarać się o ich konsolidację. Najczęściej rozważamy tą możliwość w sytuacji, kiedy nasza sytuacja finansowa uległa pogorszeniu bądź…

Read More
Czy kredyt konsolidacyjny się opłaca ?

Czy kredyt konsolidacyjny się opłaca ?

  CAŁKOWITA KWOTA KREDYTU – maksymalna kwota wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt (…) 1. CAŁKOWITY KOSZT KREDYTU – wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową…

Read More