Na czym polega restrukturyzacja kredytu?

Na czym polega restrukturyzacja kredytu?

Utrata płynności finansowej może przydarzyć się każdemu. Może być spowodowana utratą pracy lub na przykład nieprzewidzianymi wydatkami związanymi ze zdrowiem.

Gdy mamy kredyt, może to doprowadzić do sytuacji, gdy nie będziemy w stanie spłacać zadłużenia na ustalonych warunkach. Nie należy jednak popadać rozpacz, gdyż możliwa jest renegocjacja warunków kredytu, czyli restrukturyzacja kredytowa.

Kiedy można wnosić o zmianę warunków spłaty kredytu?

Wniosek najlepiej złożyć jak najwcześniej, od razu, gdy pojawią się kłopoty z terminowym uiszczaniem spłat. W ten sposób można uniknąć naliczania karnych odsetek, które dodatkowo zwiększają wielkość zadłużenia. Prawo do restrukturyzacji zapewnia kredytobiorcom ustawa o prawie bankowym z roku 1997.

Zgodnie z jej zapisami instytucja bankowa ma obowiązek zgodzić się na restrukturyzację zadłużenia, jeśli jest ona uzasadniona złą sytuacją finansową klienta. Aby bank mógł przychylić się do wniosku, muszą więc być spełnione określone warunki. Jednym z nich jest tymczasowa utrata płynności finansowej, spowodowana niespodziewanymi wydatkami, na przykład naprawą auta czy wymianą szwankującej instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Innym powodem, który bank zaakceptuje, jest znaczne obniżenie dochodów. Bardzo często w trakcie spłaty kredytu długoterminowego zmienia się sytuacja życiowa kredytobiorcy i jego sytuacja finansowa ulega pogorszeniu. Instytucje bankowe nie zlekceważą również zdarzeń losowych, które dotknęły klienta lub członków jego rodziny. Może to być na przykład przewlekła choroba wymagająca sporych nakładów finansowych.

Na czym polega restrukturyzacja kredytu?

Restrukturyzacja zobowiązań oznacza ustalenie nowych warunków spłaty. Bank w odpowiedzi na wniosek kredytobiorcy poddaje szczegółowej analizie jego aktualną sytuację finansową i tak zmienia warunki spłacania kredytu, aby klient był w stanie terminowo regulować swoje zobowiązania.

Banki dostosowując warunki kredytu do aktualnej sytuacji klienta, wykorzystują różne możliwości, a zatem restrukturyzacja kredytowa może przebiegać na kilku płaszczyznach. Jedną z najczęściej wybieranych opcji jest zmiana harmonogramu spłat, który zazwyczaj polega na wydłużeniu okresu spłat. W ten sposób wzrasta liczba rat, a zmniejsza się ich wysokość. Innym sposobem są wakacje kredytowe, czyli niepłacenie rat przez ustalony okres.

Stosuje się również modyfikację oprocentowania. Zmniejszenie marży oznacza niższą ratę, jednak bank musi się zgodzić na takie rozwiązanie, które wiąże się z jego mniejszym zyskiem. W przypadku braku przychylności banku wobec takiego rozwiązania można wybrać raty balonowe, czyli stopniowo wzrastające od dość niskich kwot. Jest to rozwiązanie dość ryzykowne, ale jeśli mamy pewność, że trudności finansowe są przejściowe, można skorzystać z tej opcji.

Restrukturyzacja kredytowa stanowi dobre rozwiązanie dla kredytobiorców, którzy nie są w stanie realizować zobowiązań wobec banku w terminie. Ze złożeniem wniosku nie należy czekać, im szybciej to zrobimy, tym lepiej dla naszego domowego budżetu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.