Kredyt refinansowy - kiedy warto się o niego ubiegać?

Kredyt refinansowy – kiedy warto się o niego ubiegać?

Kredyt refinansowy – kiedy warto się o niego ubiegać?

Kredyt refinansowy to kredyt celowy. Przeznaczany jest na spłatę innego kredytu, w większości przypadków hipotecznego. Refinansowanie pozwala między innymi na przeniesienie istniejącego zadłużenia do innego banku, na warunkach korzystniejszych dla kredytobiorcy. Oczywiście można również renegocjować warunki pożyczki z tym samym bankiem.

Kredyt konsolidacyjny a refinansowy

Należy pamiętać, że kredyt refinansowy nie jest tym samym co konsolidacja, choć potocznie pojęcia te często używane są zamiennie. Kredyt refinansowy, w przeciwieństwie do pożyczki konsolidacyjnej, nie umożliwia połączenia w ramach tej samej umowy kilku oddzielnych zadłużeń.

Ponadto osoba ubiegająca się o refinansowanie nie może liczyć na dodatkową gotówkę do wykorzystania na inne cele. Inne są również koszty i z reguły kredyt refinansowy jest tańszy od konsolidacyjnego. Wynika to z faktu, że w większości banków kredyt konsolidacyjny wyceniany jest jak pożyczka hipoteczna, z kolei warunki refinansowania odpowiadają klasycznemu kredytowi mieszkaniowo – budowlanemu. Różnica w wysokości marży wynosi w tym przypadku od jednego do pięciu punktów procentowych.

Udzielając kredytu refinansowego banki zawsze wymagają solidnego zabezpieczenia. Najczęściej jest to hipoteka na nieruchomości, dzięki której bank zapewnia sobie możliwość realizacji swoich roszczeń na zabezpieczonym w ten sposób przedmiocie.

Kiedy ubiegać się o refinansowanie?

Podstawową jest tutaj zasada, że wymierne dla kredytobiorcy efekty wystąpią w przypadku wieloletnich i wysoko kwotowych zobowiązań. Stąd też refinansowanie dotyczy głównie kredytów hipotecznych. Oczywiście refinansowanie ma sens w przypadku, gdy dotychczasowy, zaciągnięty przed laty kredyt jest drogi w stosunku do aktualnych możliwości rynkowych.

Osoba zamierzająca ubiegać się o kredyt refinansowy powinna dokonać starannej kalkulacji oczekiwanych korzyści. Refinansowanie na ogół jest korzystniejsze od standardowych pożyczek, jednakże nie zawsze musi okazać się opłacalne. Należy między innymi wziąć pod uwagę całkowity koszt pożyczki, a nie jedynie obniżenie bieżących kosztów spłaty. Istotnym czynnikiem jest elastyczność banku i jego skłonność do negocjowania wysokości marży.

Powodem refinansowania zobowiązań kredytowych często bywa zmiana sytuacji materialnej kredytobiorcy.

W przypadku osób, których dochody uległy zwiększeniu, warto ubiegać się o kredyt refinansowy nawet jeśli wysokość proponowanej przez bank marży nie obniży się znacząco w stosunku do warunków dotychczasowej pożyczki. Klienci o wyższych zarobkach, czy też dysponujący wysokim wkładem własnym, poprawiają swoją pozycję w klasyfikacji kredytobiorców i często mogą liczyć na atrakcyjniejsze warunki spłaty.

Refinansowanie kredytu bywa też jedynym możliwym rozwiązaniem dla osób, których sytuacja materialna uległa pogorszeniu. W tym przypadku znaczenie ma samo obniżenie wysokości rat, co niestety wiąże się z wydłużeniem okresu spłaty kredytu i niekorzystnie wpływa na końcowy bilans odsetek.

Kto ma szansę na kredyt refinansowy?

W najlepszej sytuacji znajdują się kredytobiorcy, których wysokość zadłużenia spadła poniżej 50% wartości ceny zakupu nieruchomości. Osoby te mogą liczyć na najlepsze oferty ze strony banków.

Część banków stosuje sztywne cenniki, gdzie wysokość marży jest taka sama, niezależnie od pozycji kredytowej klienta (oczywiście nieodzownym warunkiem jest posiadanie zdolności kredytowej). Istnieją również banki dopuszczające możliwość negocjowania warunków umowy, a w tym przypadku istotną rolę odgrywają umiejętności negocjacyjne kredytobiorcy.

Dodaj komentarz