Kredyt na budowę domu – Jak go uzyskać?

Kredyt na budowę domu – Jak go uzyskać?

 

Zaciągnięcie kredytu jest poważną decyzją, szczególnie jeśli w grę wchodzi zakup lub budowa własnego domu. O ile jednak w przypadku, gdy bierzemy kredyt na budowę domu możemy liczyć, że wszystkie formalności – od złożenia wniosku, poprzez weryfikację finansową kredytobiorcy, weryfikację techniczną nieruchomości, po podpisanie umowy i wypłacenie kredytu – zamknie się w około 4 tygodnie, to w przypadku kredytu na budowę domu musimy liczyć się z tym, że zajmie to więcej czasu.

Złożenie wniosku w banku o kredyt na budowę domu

Kredyt na budowę domu jest bardziej skomplikowany od strony formalnej, przede wszystkim ze względu na dokumentację, którą jesteśmy zobowiązani dostarczyć do banku. Starając się o uzyskanie kredytu należy pamiętać, że bank nie wyrazi zgody na finansowanie budowy, jeśli nie jesteśmy jeszcze właścicielami działki budowlanej, na której chcemy wybudować dom. Działka ta może być potraktowana przez bank jako wkład własny.

Kolejnym krokiem jest skompletowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku. W większości banków lista dokumentów jest następująca:
– kopia dowodu osobistego. W niektórych bankach może być wymagany także drugi dokument tożsamości (np. prawo jazdy lub paszport);
– dokument potwierdzający źródło i wysokość uzyskiwanych dochodów. Najczęściej jest to zaświadczenie o zatrudnieniu wypełnione przez pracodawcę na specjalnym, bankowym druku (zaświadczenie takie ważne jest jeden miesiąc, po jego upływie bank wymaga wypisania zaświadczenia na nowo);
– w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej potrzebne będą dokumenty potwierdzające uzyskany dochód przez firmę, np. PIT za poprzedni rok, a także dane samej firmy (NIP, REGON, KRS);
– dokumenty działki i budowy – aktualny odpis z księgi wieczystej, akt notarialny zakupu działki lub inny dokument potwierdzający prawo własności, aktualny wypis z rejestru gruntów, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o pozwoleniu na budowę, dziennik oraz projekt budowy.

Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz wypełnieniu wniosków i kosztorysu (w którym zawieramy przewidywane koszty wykonania wszystkich prac budowlanych oraz termin ich wykonania) musimy poczekać na decyzję banku. Termin uzyskania decyzji może być różny, jednak ustawowo nie może trwać dłużej niż 21 dni.

Wypłata i rozliczenie kredytu

Kredyt na budowę domu wypłacany jest w transzach, tzn. bank dzieli kwotę całego kredytu na części, zgodnie z pozycjami uwzględnionymi przez nas w kosztorysie. Pieniądze z transzy muszą być wykorzystane na prace wskazane w nim. Po wykorzystaniu kwoty transzy zwracamy się do banku celem rozliczenia jej i wnioskiem o wypłacenie kolejnej. Następnie bank wysyła rzeczoznawcę, który sprawdza czy pieniądze z poprzedniej transzy rzeczywiście zostały wydane zgodnie z kosztorysem.

Etapem końcowym rozliczenia całego kredytu jest odbiór budynku i wydanie pozwolenia na użytkowanie przez inspektora nadzoru budowlanego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.