Klient indywidualny banku | Podział klientów banku | Rynek finansów

Klient indywidualny banku

Klient indywidualny banku

Segmentacja rynku

Aby przybliżyć sylwetkę klienta indywidualnego banku należy na początku wspomnieć o tym, że banki starają się podzielić swoich klientów na poszczególne grupy. Na podstawie wspólnych cech, oczekiwań co do produktów, jednakowych potrzeb itd. starają się podzielić wszystkich klientów na grupy, w których znajdują się „podobni” klienci. Ma to na celu wyspecjalizowanie się banku pod kątem danej grupy, którą później będzie obsługiwał. Tak jak duże rozdrobnienie panuje wśród banków, tak samo dzieje się jeśli chodzi o klienta. Stąd też potrzeba segmentacji rynku i podział na grupy, których poszczególne podmioty oczekują praktycznie tego samego.

Klient banku

Klientem banku może zostać praktycznie każdy. Banki dopuszczają nawet do korzystania z ich usług osoby małoletnie. Niezależnie od tego czy jesteśmy osobą prawną, osobą fizyczną czy jednostką organizacyjną, możemy stać się klientem banku.

Klient indywidualny banku

Klient indywidualny banku to osoba fizyczna. Klientem indywidualnym banku nie jest osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą. Aby być podmiotem stosunków z bankiem klient indywidualny musi posiadać zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. O ile zdolność prawną ma każdy, o tyle zdolność od czynności prawnych nabywamy z chwilą osiągnięcia pełnoletności. Po spełnieniu niezbędnych wymagań, klientem indywidualnym banku może zostać osoba małoletnia bądź osoba ubezwłasnowolniona. Wszelkie regulacje na ten temat możemy znaleźć w Kodeksie cywilnym.

Grupy klientów indywidualnych

Klientów indywidualnych banku podzielić możemy ze względu na wysokość ich zarobków. Jest to chyba najpopularniejszy sposób na stworzenie jednorodnych grup klientów, do których z łatwością można dopasować produkty. Najszerszą grupę stanowią klienci powszechni, których jest zwyczajnie najwięcej. Do tej grupy należą osoby, które zarabiają niezbyt dużo, żeby nie powiedzieć mało. Tacy klienci indywidualni banku korzystają ze standardowych ofert, dostępnych dla każdego. Ze względu na niskie dochody i niska cena produktów, które wybierają, nie jest potrzebne indywidualne dopasowanie produktu. Kolejną grupą są średniozamożni klienci banku. Ta grupa klientów indywidualnych banku cechuje się znacznie wyższą wysokością zarobków. Do niej skierowane są wszelkie dostępne usługi finansowe, które można dostosowywać do ich potrzeb. Ostatnią grupą w tym podziale są klienci bardzo zamożni, których zarobki są bardzo duże. Nie korzystają oni ze standardowej oferty finansowej banku. Dla tej grupy klientów indywidualnych tworzone są specjalne produkty, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

Dodaj komentarz