Jakie błędy może wyeliminować korekta PIT?

Jakie błędy może wyeliminować korekta PIT?

Rozliczyć się z podatku musi każdy, kto uzyskuje przychody. To bardzo ważny obowiązek, którego niedopełnienie wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami. Istotne jest też to, by całą procedurę wykonać we właściwy sposób. Co jednak zrobić, gdy popełnimy pomyłkę i dostarczymy do Urzędu Skarbowego błędnie wypełnioną deklarację?

Naprawić swój błąd i uniknąć jego negatywnych skutków

Po pierwsze, nie trzeba niepotrzebnie się stresować. Rozwiązaniem całej tej sytuacji będzie korekta PIT. To nic innego jak złożenie specjalnego dokumentu, którego zadaniem jest skorygowanie przedłożonego już zeznania podatkowego. Warto podkreślić, że wystarczy w tym celu wypełnić ten sam formularz co wcześniej, z tą tylko różnicą, że wszystkie dane muszą być prawidłowe i konieczne jest dodatkowe zaznaczenie rubryki informującej o tym, że jest to korekta. Następnie tak przygotowany dokument wysyłamy do Urzędu Skarbowego. Możliwe jest dostarczenie go osobiście do siedziby placówki, skorzystanie z tradycyjnej poczty lub z elektronicznego systemu udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. Pamiętajmy o tym, że na tego rodzaju działanie posiadamy pięć lat, które liczone są od końca roku, w którym organy administracji państwowej otrzymały błędne zeznanie podatkowe. Co ciekawe, obecnie prawo nie przewiduje limitu wprowadzania zmian do tego dokumentu, dlatego korekta PIT może być składana więcej niż jeden raz, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Możliwość nanoszenia poprawek różnego rodzaju

Przy pomocy korekty możemy nanieść poprawki eliminujące następujące błędy:

  • wpisanie niewłaściwego Urzędu Skarbowego
  • mylny PESEL bądź NIP
  • niepoprawne dane osobowe podatnika lub jego współmałżonka
  • brak wymaganych załączników
  • wypełnienie nieaktualnego druku deklaracji
  • nieuwzględnienie jednej z przysługujących ulg

Pole manewru jest więc naprawdę spore. Ponadto dopuszcza się również możliwość korygowania pomyłek rachunkowych, które zazwyczaj sprowadzają się do przekazania niewłaściwych kwot albo pominięcia niektórych rubryk w dokumencie. Jeżeli w zeznaniu zaniżyliśmy sumę osiągniętych dochodów lub nie wykazaliśmy ich wszystkich, oprócz złożenia korekty kluczowe jest również uregulowanie zobowiązania, które ciąży na nas wskutek powstania zaległości podatkowej. W tym przypadku czas działa na naszą niekorzyść, dlatego najrozsądniej będzie podjąć niezwłoczne kroki w celu naprawienia swojej pomyłki tak, by nie została na nas nałożona kara. Niezależnie od rodzaju błędu, korekta jest w stanie oszczędzić nam wielu komplikacji, dlatego zdecydowanie warto ją złożyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.