Ile kosztuje kredyt | Całkowita wysokość kredytu | Odsetki | Ubezpieczenie

ILE KOSZTUJE KREDYT

ILE KOSZTUJE KREDYT

KREDYT

O czym mówiliśmy już wcześniej otrzymując od banku pewną kwotę środków pieniężnych nie oznacza, że będziemy musieli oddać tyle samo. Co więcej, zawierając umowę kredytu powinniśmy być w pełni świadomi, że musimy oddać więcej niż bank oddał nam do dyspozycji. Kwota jaką będziemy musieli zapłacić zależy od banku. Przed przystąpieniem do umowy kredytu warto zapoznać się z ofertami kilku różnych banków, aby wybrać ofertę najkorzystniejszą. Poza kwotą kredytu, którą musimy spłacić należy doliczyć także oprocentowanie kredytu. W każdym banku może być ono inne. Jedyną stałą jest wysokość maksymalnego oprocentowania, które uregulowane jest ustawowo i nie może być wyższe aniżeli przewiduje ustawa. Ponadto ponosimy także inne koszty, o których często nie zdajemy sobie nawet sprawy.

CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ KREDYTU

Na całkowitą wysokość kredytu składa się kilka rzeczy.

KWOTA KREDYTU

Nasza umowa kredytu opiewa na kwotę 5 tys. zł. Oznacza to nie mniej nie więcej, że będziemy winni bankowi 5 tys. zł. Jest to kwota naszego kredytu, którą zgodnie z harmonogramem spłat musimy oddać. I gdyby na tym zakończyć byłoby idealnie. Jednak w tym przypadku bank na sprzedaży swoich produktów nic by nie zarobił. Bank jako sprzedawca również chce zarabiać. W związku z tym należy pamiętać, że poza kwotą kredytu, po naszej stronie jest również poniesienie innych kosztów związanych z kredytem. W tej sytuacji kwota kredytu jest dużą częścią jaką musimy oddać, ale nie jedyną.

ODSETKI

Na całkowitą wysokość kredytu składa się także kwota odsetek od kredytu. Ustawodawca jedynie w formie ustawy wyznacza górną granicę oprocentowania kredytu. Bank musi zatem zmieścić się w tym przedziale. Poza tym wysokość oprocentowania zależy od banku. Co więcej wysokość oprocentowania ustalana jest indywidualnie, w zależności od rodzaju kredytu i jego kwoty. W dalszym ciągu nie jest to jednak wszystko.

KOSZTY OBSŁUGI KREDYTU

Kolejnym kosztem kredytu jest koszt jego obsługi przez bank. Tutaj w przeciwieństwie do maksymalnej wysokości oprocentowania ustawa nie reguluje wysokości maksymalnej jaką może ustalić bank za obsługę kredytu. Za fakt, że bank oddaje nam do dyspozycji środki pieniężne pobiera opłatę. Koszt obsługi kredytu to np. opłata przygotowawcza czy prowizja od kredytu.

UBEZPIECZENIE KREDYTU

Ubezpieczenie kredytu to zabezpieczenie dla banku, ale przede wszystkim zabezpieczenie dla kredytobiorcy. W przypadki nieoczekiwanej utraty dochodu, dzięki ubezpieczeniu kredytu, możemy np. odroczyć termin spłaty rat. Jest to jednak kolejny koszt kredytu, który musi ponieść kredytobiorca.

Są to podstawowe koszty, które tyczą się większości kredytów. W zależności od wysokości i rodzaju kredytu mogą wystąpić także inne koszty takiej jak notariusz czy wpisu do księgi wieczystej.

Zainteresowała Cię tak kwestia? Dowiedz się więcej tu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.