Restrukturyzacja kredytu - kiedy może się przydać?

Restrukturyzacja kredytu – kiedy może się przydać?

Restrukturyzacja kredytu – kiedy może się przydać?

W trakcie spłacanie kredytu nasza sytuacja finansowa może ulec zmianie. Możemy niespodziewanie stracić dobrze płatną pracę lub mogą pojawić się dodatkowe wydatki, których nie można odłożyć na później. Co zrobić w takiej sytuacji?

Oczywiście poinformować bank o trudnościach w terminowym spłacaniu zobowiązania. Zgodnie z prawem każdy kredytobiorca ma prawo ubiegać się o zmianę warunków spłaty kredytu, jeśli jego sytuacja finansowa uległa znacznemu pogorszeniu.

Restrukturyzacja kredytu

Restrukturyzacja kredytowa polega na ustaleniu nowych warunków spłaty kredytu. Konieczne jest złożenie wniosku o restrukturyzację, i to możliwe najszybciej, tak by uniknąć naliczania karnych odsetek. Jednak, choć zgodnie z artykułem o prawie bankowym bank ma obowiązek przyjąć wniosek, wcale nie musi go zaakceptować i podjąć się renegocjacji warunków umowy. Aby do tego doszło, kredytobiorca musi udowodnić, że rzeczywiście jego sytuacja finansowa jest tak zła, że nie jest w stanie spłacać zadłużenia zgodnie z zapisami bieżącej umowy.

Dlatego do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające obecną sytuację życiową i problemy finansowe. Jak się okazuje, restrukturyzacja kredytowa jest często stosowana. Banki reagują na trudną sytuację swoich klientów, przychylając się do wniosków o restrukturyzację, gdy kredytobiorca utracił płynność finansową, a jego dochody uległy zmniejszeniu. Taka sytuacja może być spowodowana na przykład zdarzeniami losowymi lub utratą pracy.

Rozwiązania w ramach restrukturyzacji kredytowej?

Jeśli udowodnimy, że nasza zdolność finansowa nie pozwala na realizację spłat zobowiązania zgodnie z umową, a bank zaakceptuje nasz wniosek, dojdzie do ustalania nowych warunków spłacania zaciągniętego kredytu. Zasadniczo restrukturyzacja kredytowa polega na wybraniu takich rozwiązań, które będą najlepiej dostosowane do sytuacji klienta.

By osiągnąć ten cel, bank może modyfikować rożne aspekty związane z kredytem. Powszechną praktyką jest zmiana okresu kredytowania. Skrócenie powoduje, że łączna kwota do spłaty maleje, choć wysokość pojedynczej raty rośnie. Natomiast wydłużenie okresu spłaty wiąże się z mniejszą ratą, ale wyższym kosztem kredytu, co wynika z większej liczby rat. Inną opcją jest przewalutowanie kredytu.

Należy jednak zaznaczyć, że to dość ryzykowne posunięcie w związku ze zmianą wartości waluty. Modyfikacji może również podlegać oprocentowanie, czyli wysokość marży, którą bank nalicza od danego produktu finansowego. Inną możliwością jest niepłacenie rat przez jakiś czas, są to tak zwane wakacje kredytowe. Wiele osób korzysta z tej możliwości w obecnej trudnej sytuacji globalnej pandemii.

Opcji, które ma do dyspozycji bank, aby dostosować warunki kredytu do naszej aktualnej sytuacji życiowej, głównie finansowej, jest wiele. Trzeba jednak pamiętać, że restrukturyzacja kredytowa wiąże się z dodatkowymi kosztami. Bank naliczy opłatę zgodnie ze swoją wewnętrzną polityką. Do kosztów wliczana jest opłata za aneks do umowy kredytowej oraz za wykonanie inspekcji bankowej.

Dodaj komentarz