Czy kredyt konsolidacyjny się opłaca ?

Czy kredyt konsolidacyjny się opłaca ?

 

CAŁKOWITA KWOTA KREDYTU – maksymalna kwota wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących kredytowanych kosztów kredytu, które kredytodawca udostępnia konsumentowi na podstawie umowy o kredyt (…) 1.

CAŁKOWITY KOSZT KREDYTU – wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności:

a) odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz

b) koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach (…)2.

RRSO – czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Stanowi całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym3.

Z CZEGO SKŁADA SIĘ KREDYT

KAPITAŁ KREDYTU – jest to kwota kredytu jaka została udzielona przez bank. Inaczej jest to kwota, którą pożyczamy od banku, tj. którą pośrednio (kredyt na komputer, lodówkę) lub bezpośrednio (kredyt gotówkowy) otrzymujemy od banku po zaciągnięciu kredytu.

OPROCENTOWANIE NOMINALNE (POTOCZNIE ODSETKI)- czyli kwota odsetek kredytu. Przedstawia stopę oprocentowania jaka nakładana jest na kapitał kredytu. Jest to oprocentowanie kwoty, którą kredytujemy od banku. Należy pamiętać, że poza oprocentowaniem nominalnym są jeszcze koszty kredytu.

Odsetki to nie jedyny koszt kredytu!

POZA ODSETKOWE KOSZTY KREDYTU – wszystkie koszty, które konsument ponosi w związku z umową o kredyt konsumencki, z wyłączeniem odsetek4.

Poza odsetkowe koszty kredytu:

– opłaty,

– prowizje,

– ubezpieczenia.

Dopiero to wszystko razem składa się na CAŁKOWITĄ KWOTĘ DO ZAPŁATY PRZEZ KONSUMENTA, czyli jest to suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu5.

CZY KREDYT KONSOLIDACYJNY SIĘ OPŁACA

Tak jak napisaliśmy wyżej na kredyt składa się kwota kredytu i koszt kredytu (odsetki i koszty poza odsetkowe).

Najprościej mówiąc. Jeśli mamy kilka kredytów ponosimy koszty kilku kredytów oddzielnie. Za pomocą kredytu konsolidacyjnego możemy połączyć kilka kredytów w jeden.

Po pierwsze, dzięki konsolidacji kredytów możemy rozłożyć spłatę kredytu na dłuższy czas.

Po drugie rata kredytu konsolidacyjnego będzie niższa aniżeli suma poszczególnych rat kilku kredytów oddzielnie.

Dzięki temu będziemy mieli możliwość dostosowania wysokości rat do swoich aktualnych możliwości finansowych i terminowego spłacania należności. Pozwoli nam to uniknąć naliczania odsetek od nieterminowych wpłat, a zatem nie będziemy generować dodatkowych kosztów.

Po trzecie, po konsolidacji kredytów będziemy ponosić koszty obsługi tylko jednego, skonsolidowanego kredytu.

 

1 Art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2016 poz. 1528).

2 Art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2016 poz. 1528).

3 Art. 5 pkt 12 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2016 poz. 1528).

4 Art. 5 pkt 6a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2016 poz. 1528).

5 Art. 5 pkt 8 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2016 poz. 1528).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.